+603-9285 5227 47, Jalan Jejaka 5, Taman Maluri, Cheras KL

Barang Cagaran

Hartanah
Rumah Teres, banglo, Semi-D, Town House dan lain-lain
Kereta
Kerata seperti Toyota, Honda, Nissan dan lain-lain
Shop Lot
Shop lot yang berada di klang valley
Tanah
Tanah kosong yang bernilai tinggi
Mohon Sekarang

Pinjaman Bercagar

Kami memberi pinjaman bercagar bernilai tinggi seperti tanah, rumah, shop lot dan kereta

Sila bawa barangan /dokumen anda yang ingin dicagarkan dan serahkan kepada kami untuk pengesahan

Mencagar barangan anda dengan cepat, mudah dan berkesan

Untuk penebusan barang cagaran anda, sila bawa resit pinjaman yang telah dijelaskan, kami akan mengembalikan barang cagaran anda

Kami akan menilai barang cagaran anda, jika jumlah cagaran dapat diterima oleh anda, wang tunai akan diberikan segera kepada anda bersama-sama dengan resit cagaran